FG i nøgletal


Studietid og fuldførelsesprocent

Gennemsnitlig studietid (i mdr.) for fuldførte og fuldførelsesprocent for gymnasieelever

Studietid og fuldførelsesprocent

 

Gymnasiekarakterer for fagniveau A for studenterne 2015 på Frederiksberg Gymnasium
Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) fordelt på fag og evalueringsform

Gennemsnitskarakterer1Gennemsnitskarakterer2

27 mdrs. overgang til uddannelse i procent på Frederiksberg Gymnasium
Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført Stx fordelt på til-uddannelse

noegletal-hjemmeside

Klik her for at se mere statistik på UVM’s hjemmeside