FG i nøgletal


Studietid, fuldførelsesprocent, fravær

Gennemsnitlig studietid (i mdr.) for fuldførte og fuldførelsesprocent for gymnasieelever

Studietid og fuldførelsesprocent

 

Gymnasiekarakterer for fagniveau A for studenterne 2015 på Frederiksberg Gymnasium
Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) fordelt på fag og evalueringsform

Gennemsnitskarakterer1Gennemsnitskarakterer2

27 mdrs. overgang til uddannelse i procent på Frederiksberg Gymnasium
Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført Stx fordelt på til-uddannelse

noegletal-hjemmeside

Klik her for at se mere statistik på UVM’s hjemmeside

Måltal
Frederiksberg Gymnasium har som mål at have bragt tilstedeværelsesfraværet ned på 7% og det skriftlige fravær ned på 10% over de næste tre år (status i 2022).

Det mundtlige fravær er stadig en god udvikling

  • 2018-19: 9,3% (indtil videre)
  • 2017-18: 10,4%
  • 2016-17: 11,4%
  • 2015-16: 12,1%

Skriftligt fravær

  • 2018-19: 18,2% (indtil videre)
  • 2017-18: 20,0%
  • 2016-17: 28,4%
  • 2015-16: 32,2%