FG i nøgletal


Fravær, studietid, fuldførelsesprocent

Måltal
Frederiksberg Gymnasium har som mål at have bragt tilstedeværelsesfraværet ned på 7% og det skriftlige fravær ned på 10% over de næste tre år (status i 2022).

Fraværet på Frederiksberg Gymnasium har over de seneste år udviklet sig i nedadgående retning som følger (første kolonne er tilstedeværelse/anden kolonne er skriftligt):

  • 2018/19:                  10,3%            7,4%
  • 2017/18:                  10,3%            7,0%
  • 2016/17:                  11,4%            11,1%
  • 2015/16:                 12,2%            11,5%

Gennemsnitlig studietid (i mdr.) for fuldførte og fuldførelsesprocent for gymnasieelever

Studietid og fuldførelsesprocent

 

Gymnasiekarakterer for fagniveau A for studenterne 2015 på Frederiksberg Gymnasium
Gennemsnitskarakterer (7-trinsskala) fordelt på fag og evalueringsform

Gennemsnitskarakterer1Gennemsnitskarakterer2

27 mdrs. overgang til uddannelse i procent på Frederiksberg Gymnasium
Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført Stx fordelt på til-uddannelse

noegletal-hjemmeside

Klik her for at se mere statistik på UVM’s hjemmeside