FG i nøgletal


Overblikket

Overblikskasse-visningen (1)

Måltal for fravær
Frederiksberg Gymnasium har som mål at have bragt tilstedeværelsesfraværet ned på 7% og det skriftlige fravær ned på 10% over de næste tre år (status i 2022). Grundet skolenedlukninger i årene 2020-2022 pga Covid-19 pandemien har det ikke været muligt at gennemføre sammenlignelige oversigter for de år, men oversigten genoptages i skoleåret 2022-2023.

Fraværet på Frederiksberg Gymnasium har over de seneste år udviklet sig i nedadgående retning som følger (første kolonne er tilstedeværelse/anden kolonne er skriftligt):

  • 2018/19:                  10,3%            7,4%
  • 2017/18:                  10,3%            7,0%
  • 2016/17:                  11,4%            11,1%
  • 2015/16:                 12,2%            11,5%