Optagelse på FG


Adgangskrav og optagelse – proceduren

Når du skal søge ind på en ungdomsuddannelse, gør du det via Optagelse.dk. Du kan få hjælp og vejledning på dit lokale UU-center. Der er forskellige frister alt efter, om du går på en skole eller ej.

Frederiksberg Gymnasium er et moderne gymnasium med en central placering i Frederiksbergs bybillede. Vi arbejder i en moderne arkitektur, der med smukke, lyse rum skaber rammer for undervisningen. Vi lægger vægt på kvalitet, variation, plads til forskellighed og mange former for socialt samvær. Vi har som mål at give vores elever en bred almendannelse, den bedst mulige studieparathed og et netværk for fremtiden bygget på et stærkt socialt sammenhold.

Når du gerne vil optages på Frederiksberg Gymnasium

  • Du skal søge os som 1. prioritet.
    Vi afviser hvert år ansøgere, så 2. prioritetsansøgere kommer normalt ikke i betragtning.
  • Du skal have gennemført folkeskolens afgangsprøve.
  • Du skal være erklæret uddannelsesparat, eller tage en særlig prøve
  • Du skal som hovedregel have haft et andet fremmedsprog mellem fra 5-9 klasse (der kan søges dispensation).
  • Bemærk, at Frederiksberg Gymnasium er et profilgymnasium, der udover det almindelige optag også har et særligt og sikkert optag for elever der lever op til profilens kriterier. Klik her for kriterier og ansøgningsskema på profilen. Læs her om FG som profilgymnasium.

Frederiksberg Gymnasium optager 8 spor i 1.g, dvs. cirka 225 elever. Vores elever kommer især fra Frederiksberg og de kvarterer i København, der ligger omkring Frederiksberg. Hvis du vil vide mere om muligheden for at komme ind på Frederiksberg Gymnasium, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan også i januar og februar tilmelde dig en besøgsdag, hvor du får mulighed for at opleve hverdagen på skolen.

Vi glæder os til at se dig til skolestart i august!