Optagelse på FG


Adgangskrav og optagelse – proceduren

Når du skal søge ind på en ungdomsuddannelse, gør du det via Optagelse.dk. Du kan få hjælp og vejledning på dit lokale UU-center. Fristen er den 1. marts.

Frederiksberg Gymnasium er et moderne gymnasium med en central placering i Frederiksbergs bybillede. Vi arbejder i en moderne arkitektur, der med smukke, lyse rum skaber rammer for undervisningen. Vi lægger vægt på kvalitet, variation, plads til forskellighed og mange former for socialt samvær. Vi har som mål at give vores elever en bred almendannelse, den bedst mulige studieparathed og et netværk for fremtiden bygget på et stærkt socialt sammenhold.

Når du gerne vil optages på Frederiksberg Gymnasium

  • Du skal søge os som 1. prioritet.
    Vi afviser hvert år ansøgere, så 2. prioritetsansøgere kommer normalt ikke i betragtning.
  • Du skal have gennemført folkeskolens afgangsprøve.
  • Du skal være erklæret uddannelsesparat, eller tage en særlig prøve
  • Du skal som hovedregel have haft et andet fremmedsprog mellem fra 5-9 klasse (der kan søges dispensation).
  • Bemærk, at Frederiksberg Gymnasium er et profilgymnasium, der udover det almindelige optag også har et særligt og sikkert optag for elever der lever op til profilens kriterier. Klik her for kriterier og ansøgningsskema på profilen. Læs her om FG som profilgymnasium. Husk at sætte flueben ved Optag på Profil i optagelse.dk.

Frederiksberg Gymnasium optager 8 spor i 1.g, dvs. cirka 225 elever. Vores elever kommer især fra Frederiksberg og de kvarterer i København, der ligger omkring Frederiksberg. Hvis du vil vide mere om muligheden for at komme ind på Frederiksberg Gymnasium, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan også i januar og februar tilmelde dig en besøgsdag, hvor du får mulighed for at opleve hverdagen på skolen.

Vi glæder os til at se dig til skolestart i august!

 

Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Kære ansøger,

Du er nok spændt på snart at høre om hvordan det går med din ansøgning og her nedenfor kan du se de vigtige datoer:

Vi sender kvitteringsskrivelse i e-boks til ansøgere, der har søgt Frederiksberg Gymnasium som 1. prioritet,  marts 2023. 

Når fordelingsudvalget i RegionH har fordelt ansøgerne til gymnasierne, vil Frederiksberg Gymnasium sende breve ud til de elever, som vi kan reservere foreløbige pladser til.

Ansøgere, som Frederiksberg Gymnasium evt. ikke kan reservere foreløbige pladser til, vil modtage reservationsbrev fra den skole, der har reserveret plads til dem. Reservationsbreve  sendes i e-boks til april 2023.

Hvis en ansøger ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget, vil han/hun blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.  Indkaldelse sker via e-boks.

Sidst i juni sender vi velkomstbrev og velkomstfolder til alle nye 1.g elever. Hold øje med din e-boks.

Alle nye 1.g elever og forældre inviteres til velkomstmøde kl. 17-18 tidlig august 2023. Her møder I jeres nye klasse, jeres tutorelever og teamlærere. Vi glæder os meget til at se jer!