Kriterier for optag


Optagelse på profil tilsidesætter afstandskriteriet. Ansøgere kan optages på baggrund af Frederiksberg Gymnasiums profil Kompetent medborgerskab, hvis de er i besiddelse af nogle af følgende kvalifikationer og kompetencer:

 • Kompetence til at handle som engagerede, ansvarlige og demokratiske medborgere.
 • Evne til kritisk refleksion over forskellen på viden og antagelser/dogmer.
 • Indsigt i kulturfællesskaber og viden om globale udfordringer som kræver kollektive løsninger.
 • Praktiske evner, sociale færdigheder og mod til at skabe og vedligeholde forpligtende fællesskaber.

Ovenstående kvalifikationer og kompetencer kan opnås gennem en af følgende erfaringer og engagementer:

 1. Længerevarende ophold på efterskole eller lignende
  • Ansøgere, der som overbygning eller videreførelse af deres grundskoleuddannelse har valgt at deltage i et efterskoleophold (vedlagt udtalelse fra lærer eller ledelse fra institutionen, der dokumenterer elevens engagement i faglighed og fællesskab).
  • Ansøgere, der har været på et længerevarende fagligt ophold i form af sprogskole eller uddannelsesophold i udlandet (vedlagt udtalelse fra lærer eller ledelse fra institutionen, der dokumenterer elevens engagement i faglighed og fællesskab).
 2. Engagement i foreninger, klubber eller frivilligt arbejde
  • Ansøgere der har taget ansvar i form af trænerrollen, ledelse af mindre enheder og lignende fx i idrætsklubber, spejderforeninger eller andre former for fritidsliv (vedlagt udtalelse fra lærer eller ledelse fra klubben eller foreningen, der dokumenterer elevens engagement fællesskabet).
  • Ansøgere, der har engageret sig i frivilligt arbejde for interesseorganisationer, politiske ungdomspartier eller lignende (vedlagt udtalelse fra organisation eller parti, der dokumenterer elevens engagement i fællesskabet).
 3. Initiativ til selvstændige projekter
  • Ansøgere, der har vist handlekraft og initiativ i forhold til udvikling af egne ideer, fx meningsdannende blogs eller youtube-kanaler, små iværksætterprojekter, eller som har udvist særligt initiativ, ansvar og ledelse på en allerede eksisterende arbejdsplads (dokumentation i form af omtale af projektet i følge med en ekstern udtalelse fra arbejdsgiver eller relevante partnere).

Der skal foreligge dokumentation af såvel omfang som kvalitet af det pågældende engagement. Dokumentationen kræver udtalelse fra en ekstern part.

DOWNLOAD SKEMA TIL DOKUMENTATION HER

DOWNLOAD APPLICATION FORM IN ENGLISH HERE