Oldtidskundskab


C-niveau

Hvorfor spiller vi stadig græske tragedier på vores teatre, studerer græsk filosofi og græske og romerske templer? Hvorfor er oldtidens værker blevet  “klassikere”, som vi stadig kan lære noget af, og hvilken betydning har antikken haft for vores måde at tænke på? Oldtidskundskab giver dig en bred kulturhistorisk viden og gør dig i stand til at se de lange linjer og forbindelser i europæisk kultur.

Emner og projekter

Faget handler om den græske og romerske oldtid og hvordan de to kulturer har  betydning for europæisk kultur. Du vil læse et udvalg af spændende historier, måske den med Odysseus eller Achilleus fra Homers helteverden, måske en af de klassiske græske tragedier, den græske filosof Platons tanker om det gode liv, den antikke historieskrivning og datidens store krige eller retorik. Desuden vil du også studere antikkens kunst, dens skulpturer, vasemaleri eller arkitektur. Det er målet med undervisningen, at du både kan analysere og fortolke de antikke tekster og monumenter og samtidigt kan forklare, hvordan de har præget vores egen nutidige kultur.

Læs mere om oldtidskundskab

Klik på sidste ord i denne linie, så åbner et nyt link til oldtidskundskab på EMU
Klik på sidste ord i denne linie, så åbner et nyt link til læreplanen

 

Undervisere

Else Valsgaard Kofod

EngelskOldtidskundskab

Helle Levinsen

UddannelseslederEngelskOldtidskundskab
Foto af Mads Bertelsen

Mads Bertelsen

HistorieOldtidskundskab