Sprog


Sproglige studieretninger

På Frederiksberg Gymnasium udbyder vi tre sproglige studieretninger for kommende 1.g elever. Klik på fagene i de forskellige studieretninger nedenfor og læs mere om faget.

Spansk A Engelsk ALatin C

Tysk A Engelsk A  –Samfundsfag B

Fransk AEngelsk ASamfundsfag B

Med en sproglig studieretning får du udsyn til andre kulturer og evnen til at tale, oversætte og analysere fremmedsprog. Sprogfagene arbejder både med sprogindlæring, samfundsforhold og de kulturer, sprogene tales i. I undervisning er du meget aktiv, når du selv skal skrive, tale og lytte. Kreative opgaver, debatter og masser af øvelser i grammatik, udtale og oversættelse præger timerne. Den samfundsmæssige og kulturelle del af fagene handler om kulturforståelse og indblik i den globale verden, vi er en del af.

Rejser med sprogfagene

På Frederiksberg Gymnasiums sproglige studieretninger skal du på to store rejser i løbet af din gymnasietid. I 2.g ligger den klassiske studieretningstur, hvor de store fag arbejder sammen om en 5-7 dages tur til en destination i Europa. Du har selv mulighed for at være med til at vælge både sted og det faglige indhold. I 3.g ligger en særlig sprogrejse, hvor klassen skal lave projekter sammen med andre studerende og bruge fremmedsprogene intensivt.

Projekter og emner

I sprogfagene arbejder du ofte med aktuelle emner som flygtningesituationen i Tyskland, terrorbølgen i Frankrig eller den nyeste musikscene i USA’s storbyer. Emnerne går på tværs af fagenes indhold og indeholder både sproglige øvelser, kunst, politik og kreative opgaver. Det er helt centralt, at du selv får arbejdet med sproget både i tale og på skrift.