Design og arkitektur


C-niveau

Faget design og arkitektur handler om problemløsning, formgivning og kommunikation.

Opgaver og emner

Design- og arkitekturundervisningen er bygget op omkring en række praktisk/teoretiske projekter, hvor der løses konkrete opgaver. Her lærer du den praktiske gennemførelse af en designproces – fra research og skitsearbejde til kommunikationen af et endeligt løsningsforslag. Vi ser projektets emne i en historisk sammenhæng og afprøver analysemetoder på emnet. Du opsummerer dit arbejde i en portfolio.

Design- og arkitekturundervisningen indeholder også en række kursusforløb, hvor du opøver forskellige færdigheder, fx i at tegne eller analysere design og arkitektur.

I faget indgår produktdesign (fx industrielt design), kommunikationsdesign (fx grafisk design) og arkitektur. Historisk ligger hovedvægten på design og arkitektur fra modernismen og frem til i dag, men vi ser også længere tilbage. Skoleåret igennem foregår der evalueringer – primært i diskussionerne om dine forslag og løsninger i forskellige faser af det praktiske arbejde.

 

Eksamen

Eksamen er mundtlig, og den tager udgangspunkt i en præsentation af et emne, som du har valgt og din lærer har godkendt. Præsentationen forberedes i slutningen af undervisningen.  Præsentationen bygger på din portfolio og indeholder dine egne praktiske arbejder om emnet, samt forskelligt materiale, der viser professionelles arbejde med emnet.

 

Læs mere om faget

Klik på sidste ord i denne linie, så åbner linket til faget design og arkitektur på  EMU

Klik på sidste ord i denne linie, så åbner linket til nuværende læreplan.

 

 

Undervisere

Foto af Malene Lythe Voetmann

Malene Lythe Voetmann

BilledkunstDanskDesign og arkitektur