Bestyrelse


Frederiksberg Gymnasium er en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består, udover rektor og repræsentanter for lærere og elever, af medlemmer med tilknytning til Frederiksberg eller fra undervisningsverdenen.
Reglerne for bestyrelsens arbejde og kompetence er fastlagt i forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand: Martin P. Bendsøe
Skoleinspektør: Niels Christophersen
Kommunalrepræsentant: Søren Frost
Sceneinstruktør: Rune Grue
Lærernes tillidsrepræsentant: Torsten Tranum
Forkvinde for Pædagogisk Råd: Heidi Larsen
Elevrådsrepræsentant: Liva Smidt
Elevsuppleant: Mads Hansen

Referater fra skolebestyrelsesmøderne:

Referat 30-marts-2017

Referat 31-maj-2017

Referat 9-september-2017

Referat 5-december-2017

Referat 6-marts-2018

Referat 2-maj-2018

Referat 12-september-2018

Referat 10-december-2018

Referat 13-marts-2019

Referat 8-maj-2019

Referat 16-september-2019

FGs vedtægter

Resultatløn FG2018-19