Bestyrelse


Frederiksberg Gymnasium er en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består, udover rektor og repræsentanter for lærere og elever, af medlemmer med tilknytning til Frederiksberg eller fra undervisningsverdenen.
Reglerne for bestyrelsens arbejde og kompetence er fastlagt i forretningsorden for bestyrelsen: klik her, så åbner den i en pdf.

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand: Martin P. Bendsøe
Skoleinspektør: Niels Christophersen
Kommunalrepræsentant: Søren Frost
Sceneinstruktør: Rune Grue
Lærernes tillidsrepræsentant: Torsten Tranum
Formand for Pædagogisk Råd: Søren Borup Krogsgaard
Elevrådsrepræsentant: Tor Pogan Kristensen
Elevsuppleant: Carl-Auguste Malin

Referater fra skolebestyrelsesmøderne:

Klik på titlerne nedenfor, så åbner referaterne i pdf.

Referat 30-marts-2017

Referat 31-maj-2017

Referat 9-september-2017

Referat 5-december-2017

Referat 6-marts-2018

Referat 2-maj-2018

Referat 12-september-2018

Referat 10-december-2018

Referat 13-marts-2019

Referat 8-maj-2019

Referat 16-september-2019

Referat 3-december-2019

Referat 25-maj-2020

Referat 8-september-2020

Referat 9-december-2020

Referat 17-marts-2021

Referat 17-maj-2021

FGs vedtægter