Bestyrelse


Frederiksberg Gymnasium er en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består, udover rektor og repræsentanter for lærere og elever, af medlemmer med tilknytning til Frederiksberg eller fra undervisningsverdenen.
Reglerne for bestyrelsens arbejde og kompetence er fastlagt i forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand: Martin P. Bendsøe
Skoleinspektør: Niels Christophersen
Kommunalrepræsentant: Christine Dal Jensen
Sceneinstruktør: Rune Grue
Lærernes tillidsrepræsentant: Falle Hjorth
Forkvinde for Pædagogisk Råd: Heidi Larsen
Elevrådsrepræsentant: Martin Sinding
Elevsuppleant: Liva Smidt

Referater fra skolebestyrelsesmøderne:

Referat 30-marts-2017

Referat 31-maj-2017

Referat 9-september-2017

Referat 5-december-2017

Referat 6-marts-2018

Referat 2-maj-2018

Referat 12-september-2018

Referat 10-december-2018

FGs vedtægter

Resultatløn FG2018-19