Samfund


På Frederiksberg Gymnasium udbyder vi to studieretninger med samfundsfag for kommende 1.g elever. Klik på fagene i de to studieretninger herunder, så åbner et nyt link med beskrivelse af hvordan man arbejder med netop de fag.

Samfundsfag AMatematik A

Samfundsfag AEngelsk A

Med en samfundsfaglig studieretning får du indblik i, hvordan det danske samfund fungerer og udfordres i dag af den internationale påvirkning. Globalisering presser nationalstaten, velfærdssamfundet står over for store udfordringer blandt andet på grund af den øgede andel af ældre mennesker i befolkningen. Samfund og verden bliver mere kompleks.

Projekter og emner

I studieretninger med samfundsfagene arbejder du med aktuelle politiske og samfundsfaglige emner som identitet, modernitet, familien, velfærdssamfundet, og økonomisk politik, sociale problemer og ulighed. Projekter i kombination med engelsk kunne være The Presidential Election in the US, The American Dream or the American Nightmare eller The British and the EU. I mødet med matematik arbejder du på højt niveau med de statistikker og økonomiske modeller, der ligger bag den måde, vi styrer samfund på i dag.

fg-retorik-17
Tre elever sidder sammen og laver projektarbejde