Mediefag


I mediefag lærer du at gå i dybden med at analysere og producere alle former for levende billeder. Du kommer til at lære et helt nyt ’sprog’, filmsproget. Når vi analyserer, undersøger vi fx spillefilm, tv-serier, dokumentarfilm, musikvideoer, reklamer og kortfilm. Vi beskæftiger os med filmiske virkemidler, dramaturgi og fortælleforhold, genrer og kontekst. Når vi arbejder praktisk, lærer du at gennemføre en medieproduktion fra idé til færdigt produkt – i samarbejde med dine klassekammerater.

Emner og projekter

Undervisningen i mediefag opbygges i forløb med et teoretisk/analytisk og/eller et praktisk fokus. Du kan blive klogere på de amerikanske tv-seriers fascinationskraft, Quentin Tarantinos ekspressive vold og sorte humor, musikvideoens korte format, dokumentarfilmens genrer, det gode gys – eller helt nye distributionsformer, som der aktuelt eksperimenteres med i fx den norske tv-serie SKAM. Du kommer også til at prøve kræfter med andre kreative øvelser samt filmproduktioner inden for både fakta og fiktion.

Teori og praksis

I mediefag har vi undervisning i både teori og praksis, ca. 50% af hver. Alle filmproduktioner udarbejdes i grupper. Her anvendes skolens professionelle optage- og redigeringsudstyr.

Se mediefags egen FG-side.

Link til EMU
Link til tidligere læreplan
Link til læreplan gældende for elever optaget 1.8.17.

Undervisere

Jesper Tougaard

HistorieMediefag

Louise Højrup Sørensen

DanskMediefagMultimedier