Naturgeografi


C- og B-niveau

I naturgeografi arbejder du med jordens grundlæggende naturprocesser og naturforhold. Du vil lære om jordens, livets og landskabets udviklingshistorie både i et geologisk perspektiv og i et aktuelt samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv. Du vil beskæftige dig med hvordan vi som mennesker tilpasser os, udnytter, regulerer, ændrer og forvalter natur og omverden.

Emner og projekter

Formålet med undervisningen i naturgeografi er, at du opnår viden om geofaglige emner, og at du får en omverdensforståelse, således at du kan forholde dig til aktuelle geofaglige emner på såvel lokalt som globalt niveau. Dette gør vi ved bl.a. at svare på følgende spørgsmål, der repræsenterer forskellige dele af kernestoffet i naturgeografi: Hvorfor og hvordan dannes jordskælv og vulkaner? Hvilke områder på jorden er især truet? Kan jordskælv og vulkanudbrud forudsiges og hvordan kan de forebygges? Hvordan opstår tropiske cykloner? Hvad er tsunamier? Hvilke årsager er der til de klimatiske forskelle på jordkloden? Hvilken betydning har klimaet for menneskets produktion og livsvilkår? Hvordan påvirker mennesket klimaet? Hvorfor og hvordan er vand en vigtig ressource for mennesket? Hvilken fremtid er der for vedvarende energiressourcer i forhold til ikke-vedvarende? Hvilken samfundsmæssig betydning har energiteknologiernes udvikling haft ? ….og hvad med fremtiden? Hvordan påvirker naturgrundlaget produktionen i forskellige samfundstyper? Hvilke produktionssystemer er bæredygtige? Hvordan kan bæredygtighed kombineres med økonomisk og social udvikling? Hvordan planlægges, reguleres og udformes menneskets omgivelser? (B-niveau)

Læs mere om naturgeografi

Klik på sidste ord i denne linie, så åbner et nyt link til naturgeografi på EMU
Klik på sidste ord i denne linie, så åbner et nyt link til læreplanen.

Undervisere

Foto af Thomas Warnar

Thomas Warnar

BiologiNaturgeografi