Fester og café-aftener


Fester

I løbet af skoleåret vil du opleve 5-6 fester arrangeret af eleverne fra festudvalget. Overskrifter, temaer og anledninger skifter, men fælles for festerne er musik, dans og alt hvad der dermed følger. Året afsluttes med de traditionelle galla- og dimissionsfester, hvor de store kjoler og flotte habitter hentes frem fra skabet. Hvis du har mod på at arrangere fester med alt fra alternative annonceringer til garderobetjanser, så er du velkommen til at melde dig under festudvalgets faner.

Caféer

Caféaftenerne ligger om torsdagen og veksler mellem madklub, gaming, musikaftener og bordtennisturnering. Fælles for aftenerne er helhjertet hygge og håndbajere. Caféudvalgets opgave er at finde fabelagtige aktiviteter til caféerne og samle skolens elever til det. Hvis du har gode bud på indhold – eller bare vil være med i et kreativt udvalg med meget stort råderum – ja, så skal du deltage i caféudvalget!