Naturvidenskabeligt grundforløb


Grundforløbet

Naturvidenskabeligt grundforløb er et samspil mellem fagene naturgeografi, biologi, kemi og fysik. Her vil du få præsenteret den naturvidenskabelig tankegang, og du vil lære om ligheder og forskelle mellem fagene. Formålet er, at du bliver klædt på til arbejdet med fagene i den naturvidenskabelig fagrække.

Emner og projekter

Du arbejder i naturvidenskabeligt grundforløb med eksperimenter, aktuelle naturvidenskabelige problemstillinger og de samfundsmæssige konsekvenser heraf. I forløbet lærer du at lave en naturvidenskabelig rapport sammen med dine holdkammerater.

Læs mere om naturvidenskabeligt grundforløb

Link til naturgeografi på EMU

Link til læreplanen