Historie


A-niveau (obligatorisk)

Hvordan har mennesker levet sammen og forholdt sig til de samfund, de opbyggede og de betingelser, naturen gav dem at leve under fra oldtiden til i dag? Det finder du ud af, når du læser historien. I historiefaget skal du studere centrale begivenheder og udviklingslinjer i Danmarks historie, Europas historie og verdenshistorien, når vi undersøger vores egen kulturelle baggrund og andre kulturers baggrund og historie.

Emner og projekter

Målet for undervisningen i historie er – foruden at opbygge viden om fortiden – at kunne forbinde historien med forhold i vores egen tid, at kunne se sammenhænge mellem den globale og den lokale udvikling, og at kunne forstå os selv som en del af den historiske udvikling.
Det gør vi ved at beskæftige os med en række centrale emner og perioder fra verdenshistorien. Du kommer til at bevæge dig fra fra antikkens samfund over middelalderen til renæssancen og oplysningstiden, de politiske og økonomiske revolutioner i 1800-tallet og frem til verden, som den bliver formet under de to store verdenskrige, og endelig til  vores moderne og globaliserede verden.

Læs mere om historie

Link til EMU
Link til tidligere læreplan

Link til læreplan gældende for elever optaget 1.8.17.

Undervisere

Anders Jacobsen

HistorieMatematik

Ida Deigaard Bruun

BilledkunstDanskHistorieDesign og arkitektur

Jesper Tougaard

HistorieMediefag

Kim Ballebye-Merrild

HistorieIdræt

Kim Nicolajsen

HistorieNaturgeografi

Mads Bertelsen

HistorieOldtidskundskab

Maja Aasted

HistorieSamfundsfag

Peter Jensen

HistorieReligionDansk

Rikke Porsager Lotz

DanskHistorie

Signe Monrad-Madsen

HistorieSamfundsfag