Legatbogen og Skaberhuslegatet


Legatbogen er et gratis, online register over alle fonde og legater i Danmark, som er udviklet i samarbejde med bl.a. Augustinus Fonden, Frederiksberg Kommune og Københavns Universitet.

Klik på linket i de sidste tre ord i denne linie, så åbner Legatbogen i et nyt link – Link til Legatbogen

 

Skaberhuslegatet

Dette legat gives til en flittig, samvittighedsfuld og dygtig studerende fra et dansk universitet. Ansøgere fra et hjem, hvis forsørger har været ansat i DSB, har under lige forhold fortrinsret. Legatet, der bortgives over 2 år i portioner á ca. 5.000 kr., uddeles hvert andet år. I skudår til en student fra Viborg Katedralskole og det mellemliggende lige år til en student fra Frederiksberg Gymnasium. Ud over udfyldt ansøgningsskema skal der vedlægges begrundelse for ansøgningen, karakterer samt årsopgørelse. Ansøgninsskemaet kan hentes ved at klikke på linket i sidste ord i denne linie, så åbner skemaet i en pdf her.