Støttemuligheder


Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du uanset arten få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov. Skriv til Anne Wellendorf Knudsen: awk@frederiksberggymnasium.dk.

Du kan få yderligere information om støttemuligheder og hjælpemidler via følgende link https://www.spsu.dk/for-elever-og-studerende/sps-paa-ungdomsuddannelser/stoettemuligheder-og-hjaelpemidler

Læsevejledning
På FG bliver alle 1.g elever screenet i et samarbejde mellem vores dansklærere og læsevejledere Nanna Barslund eller Signe Eike. Hvis screeningen viser bemærkelsesværdige stave- og/eller læsevanskeligheder indkalder Nanna og Signe eleven til en uddybende samtale samt evt. ordblindetest. Elever tilknyttet læsevejledningen får afdækket deres individuelle støttebehov, og der tilbydes en variation af workshop og individuel vejledning alt efter de enkelte elevers behov og ønsker.

Se FG’s læse- og skrivevejlednings hjemmeside her.