FGs Alkoholpolitik


Alkoholpolitik på Frederiksberg Gymnasium

Fællesskaber uden for undervisningen er vigtige og en central del i Frederiksberg Gymnasiums profil ”Kompetent medborgerskab”. Alle skal føle sig velkomne og kunne deltage i et trygt miljø, også på studieture, til cafe­arrange­menter, fredagsbarer og fester. Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor har vi en alkoholpolitik, der sikrer, at netop fællesskabet er i højsædet ved alle aktiviteter på skolerne:

Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på skolen. Kun ved de særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenseres der.

Fester og fredagsbarer

  • Der afvikles fire-fem fester årligt på skolen samt en afsluttende studentermiddag.
  • Alle fester er lukkede fester.
  • Der er altid personale ved arrangementerne, og vagter der visiterer for medbragt alkohol.
  • Gratis vand er altid tilgængeligt ved skolens arrangementer.
  • Man afvises i døren, hvis man er tydeligt beruset.
  • Elever, der ved deres adfærd viser at have indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt
  • Der udskænkes aldrig drikke med alkoholprocent højere end 5% ved fester. Dog kan der til dimissionsmiddagen efter eksamen udskænkes vin
  • Der afholdes korte fredagsbarer og forskellige former for performancebegivenheder (teater, musical og lignende), hvor der kan være begrænset udskænkning af alkohol over kort tid.

Ud over ovenstående er der ikke elevarrangementer, hvor der serveres alkohol.

Højskoleophold og studieture

Højskoleophold og studieture indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Det er hjemsendelsesgrund, hvis man indtager alkohol eller andre euforiserende stoffer på turene.

Dialog om alkohol og stoffer

Skolen forpligter sig til med jævne mellemrum at debattere alkohol- og stofmisbrug med eleverne. Alle elever kan henvende sig til studievejledningen, hvis de har et misbrugsproblem og har brug for hjælp. Forældre og elever oplyses om alkoholpolitikken i starten af 1. g.