Studievejledning og læsevejledning


Studievejlederne på Frederiksberg Gymnasium har træffetid hver dag mellem 10 og 14.

Studievejledning i 1. g

I 1.g møder du studievejledere i løbet af de første uger til orienterende timer med din klasse. I får studieorientering, studieteknik og nottatteknik, og vi taler med jer om jeres forventninger til gymnasiet. Når I får karakterer første gang i november, drøfter vi resultatet af den enkelte elevs arbejde, og vi kan bidrage med råd og vejledning i forbindelse med hjemmearbejdet, indsatsen i timerne, fravær og studiemiljø. Her vender vi også valg af studieretning og evt. valgfag.

Studievejledning i 2.g og 3.g

Der kan være nye elever i starten af skoleåret, som får en særlig introduktion, men i 2. og 3.g handler studievejledningen især om de større opgaver og forskellige prøver. Vi taler med jer om årets gang, valgfag, karakterer, fravær, studiemiljø, studiehjælp, SU, eksamenskursus mv. Studievejlederne orienterer også en smule om den fremtid, der begynder for jer efter studentereksamen. Vi hjælper jer med oplysninger, som er nødvendige for senere at kunne vælge studium eller erhverv.

Vejledning om videregående uddannelse og job

For yderligere vejledning om videregående uddannelse og job, henvend dig til studievalgsvejleder Thomas Horne Brok, Studievalg København: stk@studievalg.dk. Træffetider står i Lectio, og der kan bestilles tid her gennem skolen. Læs mere om Studievalg Danmark.

 

Læsevejledning på FG

På FG bliver alle 1.g elever screenet i et samarbejde mellem vores dansklærere og læsevejledere Nanna Barslund eller Signe Eike. Hvis screeningen viser bemærkelsesværdige stave- og/eller læsevanskeligheder indkalder Nanna og Signe eleven til en uddybende samtale samt evt. ordblindetest. Elever tilknyttet læsevejledningen får afdækket deres individuelle støttebehov, og der tilbydes en variation af workshop og individuel vejledning alt efter de enkelte elevers behov og ønsker.

Se FG’s læse- og skrivevejlednings hjemmeside her.