Mønsterbrydende Science


Mønsterbrydende Science er et 2-årigt projektarbejde finansieret af Villumfonden og udviklet på Frederiksberg Gymnasium af en gruppe på 10 naturvidenskabelige lærere i fagene fysik, kemi, biologi, naturgeografi og matematik. med ønske om at udnytte potentialet hos gymnasiefremmede elever i science-undervisningen og gennem en nytænkende didaktik helt konkret at fastholde eleverne i uddannelsen.

Eleverne skal opleve, at deres forforståelse, nysgerrighed og interesser kommer i spil gennem en række aktiviteter, hvor alle inviteres ind i klasserummet i en aktiv sprogligt deltagende rolle. De skal have fælles forståelser gennem fælles oplevelser, hvor fænomener fra teorien ses og opleves, og de skal støttes til succesoplevelser med selvstændigt arbejde.

Med nøje planlagt stilladsering, skal eleverne ’lære at lære’, så de dannes som kompetente medborgere, som kan indgå aktivt, ansvarligt og fagligt engageret i undervisningen. Alle elever skal blive så dygtige, som de kan. Derfor trækker vi i særdeleshed på elevernes egne unikke sproglige kompetence og forforståelse som en væsentlig ressource for læring, der giver dem mulighed for at være sprogligt aktive i meningsfulde faglige kontekster.

Gennem eksplorativt arbejde har vi udviklet faglige forløb med henblik på, at imødekomme en række dogmer for materialet, hvor alle elever vil:

  • have et tydeligt billede af timens struktur, fokus og faglighed
  • kunne afgøre, om de har opfyldt målene for undervisningen
  • opleve et klasserum, hvor alle deltager i samtalen og arbejdet
  • opleve, at de største udfordringer finder sted i timen
  • opleve, at teori motiveres af ‘hands on’ aktiviteter
  • støttes til succesoplevelser med selvstændigt arbejde
  • opleve inddragelse af egne ressourcer, initiativer og interesser
  • have mulighed for at komme i gang med fagtekster på egen hånd

Vil du vide mere om projektet?

Gå direkte til Mønsterbrydende Science-sitet her:

Her kan du tilgå materiale om faglig læsning udviklet af Nationalt Videncenter for Læsning i samarbejde med projektet Mønsterbrydende Science:

Webdoc

Film