Besøg FG virtuelt


På grund af Covid-19 og deraf afledte restriktioner, afholder vi ikke besøgsdage, som vi plejer. MEN KOM PÅ

Virtuelt besøg på Frederiksberg Gymnasium

Vi afholder virtuelle besøgsmoduler om profilen og undervisningen på FG i uge 6. Du vil møde lærere, elever fra FG og andre unge, der skal starte i gymnasiet til august. De virtuelle besøg er for elever med bopæl i (og omkring) Frederiksberg Kommune eller elever, som overvejer at søge på vores profil. Et virtuelt besøg varer 60 minutter og der er op til ca. 20 deltagere på hvert modul. Du kan vælge mellem følgende datoer i uge 6:

Tirsdag d. 9/2 kl. 10.00-11.00  BEMÆRK: LUKKET – ALT OPTAGET

Onsdag d. 10/2 kl. 10.00-11.00  BEMÆRK: LUKKET – ALT OPTAGET

Torsdag d. 11/2 kl. 10.00-11.00  BEMÆRK: LUKKET – ALT OPTAGET

Fredag d. 12/2 kl. 10.00-11.00  BEMÆRK: LUKKET – ALT OPTAGET

Anmodningen om virtuelt besøg sendes til uddannelsesleder Bjarne Stehmann på mailen: BS@FrederiksbergGymnasium.dk med angivelse af følgende:

  1. Navn og adresse:
  2. Grundskole/Efterskole:
  3. Vælg to dage i uge 6, hvor du kan:
  4. Overvejer du at søge ind på FG via profilen?□ JA      □ NEJ

Du modtager svar senest dagen efter, vi har modtaget din anmodning.