Book besøgsdag – kun for borgere i Frederiksberg kommune og efterskoleelever


Vores besøgsdage “elev for en dag” i  2019 for elever med bopæl i Frederiksberg Kommune eller elever, som opfylder vores profilkriterier, er desværre pt. booket helt op.

Men der kan opstå enkelte besøgspladser i forbindelse med afbud.

Anmodningen om en evt. besøgsdag i tilfælde af afbud sendes til uddannelsesleder Bjarne Stehmann på mailen: BS@FrederiksbergGymnasium.dk med angivelse af følgende:

  1. Navn, 2. Adresse, 3. Grundskole/Efterskole, 4. Faglig orientering: Sproglig, naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig , 5. Evt. fagønsker (som vi forsøger at opfylde ud fra vores skema den pågældende dag)