Besøg FG


Besøgsuger på Frederiksberg Gymnasium 2023

Vi har besøgsuger om profilen og i undervisningen på FG i ugerne 4, 5  og 6, hvor der pt. desværre ikke er ledige pladser, alt er altså optaget. Hold øje med siden her mht. eventuelle besøgspladser i uge 8.

Besøgsdagene er for elever med bopæl i (eller lige omkring) Frederiksberg Kommune ELLER elever, som overvejer at søge ind hos os på vores profil. Se kriterier for at søge ind på profil her.

Du vil på besøgsdagen møde lærere, elever fra FG og andre unge, der skal starte i gymnasiet til august.

Anmodningen om besøg sendes til uddannelsesleder Bjarne Stehmann på mailen: BS@FrederiksbergGymnasium.dk med angivelse af følgende:

  1. Navn og adresse:
  2. Grundskole/Efterskole:
  3. Anfør helst to dage, hvor du kan:
  4. Overvejer du at søge ind på FG via profilen?□ JA      □ NEJ

Du kan normalt forvente svar senest dagen efter, vi har modtaget din anmodning.