Book besøgsdag – kun for borgere i Frederiksberg kommune og efterskoleelever


Vores besøgsdage “elev for en dag” er som udgangspunkt for elever med bopæl i Frederiksberg Kommune eller elever, som opfylder vores profilkriterier. Evt. ledige besøgspladser fordeles ud fra sandsynlighed for evt. optagelse ud fra afstandskriteriet (afstanden fra bopælsadressen til Frederiksberg Gymnasium jf. Google Maps)

Uge 3: Ingen ledige dage!

Uge 4: Ingen ledige dage!

Uge 5: Ingen ledige dage!

Anmodningen om en besøgsdag sendes til uddannelsesleder Bjarne Stehmann på mailen: BS@FrederiksbergGymnasium.dk med angivelse af følgende:

  1. Navn, 2. Adresse, 3. Grundskole/Efterskole, 4. Faglig orientering: Sproglig, naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig, 5. Evt. fagønsker (som vi forsøger at opfylde ud fra vores skema den pågældende dag