Book besøgsdag – kun for borgere i Frederiksberg kommune og efterskoleelever


Vores besøgsdage “elev for en dag” for elever med bopæl i Frederiksberg Kommune eller elever, som opfylder vores profilkriterier, ligger i skoleåret 2019-20 i ugerne 3, 4 og 5.

Ledige besøgsdage i besøgsugerne annonceres på dette sted omkring 01. december.

Anmodningen om en besøgsdag sendes til uddannelsesleder Bjarne Stehmann på mailen: BS@FrederiksbergGymnasium.dk med angivelse af følgende:

  1. Navn, 2. Adresse, 3. Grundskole/Efterskole, 4. Faglig orientering: Sproglig, naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig , 5. Evt. fagønsker (som vi forsøger at opfylde ud fra vores skema den pågældende dag