Book besøgsdag – kun for borgere i Frederiksberg kommune og efterskoleelever


Vores besøgsdage “elev for en dag” for elever med bopæl i Frederiksberg Kommune eller elever, som opfylder vores profilkriterier, ligger i ugerne 2, 4 og 5 i  2019. Følgende besøgsdage er ledige: ti. 08.01, on. 09.01, to.10.01, ma. 21.01, ti. 22.01, on. 23.01, fr. 25.01, ti. 29.01, on. 30.01 og to. 31.01.

Anmodningen om en besøgsdag sendes til uddannelsesleder Bjarne Stehmann på mailen: BS@FrederiksbergGymnasium.dk med angivelse af følgende:

  1. Navn, 2. Adresse, 3. Grundskole/Efterskole, 4. Faglig orientering: Sproglig, naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig , 5. Evt. fagønsker (som vi forsøger at opfylde ud fra vores skema den pågældende dag), 6. Ønsket besøgsuge eller -dag.