Profilgymnasium


KOMPETENT MEDBORGERSKAB
– 
Gymnasiet møder højskolen!

På Frederiksberg Gymnasium indledte vi i august 2018 en helt ny tilgang til gymnasieuddannelsen. Vi sætter fokus på, hvad formålet med uddannelsen er, hvordan man arbejder i gymnasiet, og vi vil især skabe stærke, forpligtende fællesskaber helt fra starten af. Det gør vi ved at tage på højskole to gange med alle 1.g klasser! Første ophold er hele uge 35, 2019 lige når skoleåret starter, andet ophold er et par dage efter grundforløbets afslutning i november, når studieretningerne starter.

 

 

På højskoleopholdene skal vi:

  • Arbejde kreativt og nytænkende med fagene
  • Skabe stærke fællesskaber gennem idræt, musik, madlavning og kulturelle oplevelser
  • Blive inspireret af spændende oplægsholdere og debattører
  • Engagere alle på årgangen i at udvikle vores fælles skole gennem udvalg, events og faglige initiativer

Den nye profil præger hele uddannelsen – både i de enkelte fag og i større projekter på tværs.

Vi vil især have fokus på:

  • Social innovation i fællesskab med universiteter, professionsuddannelser og erhvervsliv
  • Udlandsrejser med fokus på medborgerskab og udviklingsprojekter
  • Masser af kulturelle og sociale events på skolen, som vi iværksætter i fællesskab

Hvis du har været på efterskole eller interesserer dig for fællesskaber, engagement, foreningsliv, politik eller andet frivilligt arbejde, er Frederiksberg Gymnasium lige noget for dig!

Du kan nu være sikker på at blive optaget ved at  søge ind på Frederiksberg gymnasiums profil, hvis du fx  enten har gået på efterskole, eller været frivillig i en organisation eller arbejdet med iværksætteri.

FRB_GYM_GRUPPE_2_fb

Profilen er støttet af Frederiksberg Fonden og A.P.Møller Fonden.