Grundforløbet


Bliv klar til at vælge studieretning

Grundforløbet er en periode i 1.g fra skolestart frem til november, hvor du møder et udvalg af de obligatoriske fag og bliver introduceret til studieretningerne. Formålet med grundforløbet er, at du bliver klar til at vælge en studieretning, der både passer til dine evner og tanker om videre uddannelse. Du får mulighed for at lære gymnasielivet at kende og skabe venskaber på kryds og tværs af årgange og hold.

Mennesker mødes

På Frederiksberg Gymnasium kommer du i grundforløbet til at møde hele din årgang. Du har naturvidenskabeligt grundforløb, almen sprogforståelse, dansk og samfundsfag sammen med et stamhold. Matematik, engelsk og fremmedsprog har du med andre elever på tværs af årgangen. På den måde får du mødt og arbejdet sammen med langt de fleste og vil kende dem, du efter grundforløbet kommer i studieretning med.

Velkommen til Frederiksberg Gymnasium

Den sociale del af grundforløbet er tæt knyttet til de faglige aktiviteter. Du skal deltage i intense idrætsdage og være med til at skabe en musical med musik, billedkunst, drama og mediefag. Både idrætsdagen og musicalen afsluttes med fest på skolen. I studieretningsdagene vil du møde elever fra 2.g og 3.g, der præsenterer og underviser i studieretningsfagene. Både lærere og elever står klar til at byde dig velkommen og give dig en god start på tilværelsen som elev på Frederiksberg Gymnasium.