Filosofi


C-niveau

Filosofi udspringer af undren. Den stiller spørgsmål ved de ting, der tages for givet til daglig. Den undersøger vores antagelser om verden, og de værdier, vi orienterer os efter i livet. I filosofi kan du få inspiration til at danne din egen holdning til livets almene problemer. Samtidig vil du få forståelse for fundamentale træk ved vores liv og verden, og du vil få indsigt i, hvordan de store filosoffer i fortid og nutid har tænkt og argumenteret omkring disse ting.

Emner og projekter

Etik og videnskabsteori er faste emneområder, hvor vi diskuterer aktuelle temaer som gensplejsning, kunstig intelligens, aktiv dødshjælp, overvågning og kreationisme. Derudover kan vi vælge at undersøge temaer som kærlighed, lykke, sandhed, ondskab, tid, gud, frihed eller demokrati. Diskussionerne tager udgangspunkt i tekster som præsenterer forskellige synsvinkler på filosofiske problemstillinger. Teksterne er originale (oversatte) tekster skrevet af filosoffer gennem tiderne fra antikken og til i dag, f.eks. Platon, Kant, Kierkegaard og Peter Singer.

Læs mere om filosofi

Klik på sidste ord i denne linie, så åbner linket til fagets læreplan

Undervisere

Foto af Elzbieta Pedersen

Elzbieta Pedersen

EngelskFilosofi
Foto af Lisbeth Gødsbøll Jørgensen

Lisbeth Gødsbøll Jørgensen

FilosofiMatematik