Filosofi


C-niveau

Filosofi udspringer af undren. Den stiller spørgsmål ved de ting, der tages for givet til daglig. Den undersøger vores antagelser om verden, og de værdier, vi orienterer os efter i livet. I filosofi kan du få inspiration til at danne din egen holdning til livets almene problemer. Samtidig vil du få forståelse for fundamentale træk ved vores liv og verden, og du vil få indsigt i, hvordan de store filosoffer i fortid og nutid har tænkt og argumenteret omkring disse ting.

Emner og projekter

Er mennesket fornuftigt? Har vi en fri vilje? Hvordan kan man skelne information fra misinformation? Må man bruge hadefuld tale i ytringsfrihedens navn? Hvorfor handler vi ikke tilstrækkeligt på vores viden om at klimaforandringerne er menneskeskabte? Hvordan skal vi træffe beslutninger om samfundets indretning?

I timerne diskuterer vi aktuelle sager og filosofiske problemstillinger. Vi læser tekster af filosoffer gennem tiderne fra antikken og til i dag, f.eks. Platon, Kant, Simone de Beauvoir og Foucault. Og vi inddrager argumenter og perspektiver fra nulevende filosoffer som for eksempel Naomi Oreskes, Klemens Kappel og Esben Nedenskov Petersen.

Læs mere om filosofi

Klik på sidste ord i denne linie, så åbner linket til fagets læreplan

Undervisere

Elzbieta Pedersen

EngelskFilosofiLatin
Foto af Lisbeth Gødsbøll Jørgensen

Lisbeth Gødsbøll Jørgensen

FilosofiMatematik