Musik


A-, B- og C-niveau

Musik er kreativt og skabende gennem samarbejde, sang og spil. Det styrker den personlige udvikling og skaber glæde. Derfor har musik en helt speciel status på Frederiksberg Gymnasium. Vi har gjort det til vores speciale at hjælpe de elever, der er glad for musik, men som endnu ikke har troen på egne evner og/eller musikalske færdigheder. Det betyder, at hvis du vælger musiklinjen på Frederiksberg Gymnasium, går du på et musikhold der er mindre end normalt – typisk 15 elever. Det betyder at der er mere tid til den enkelte elev og mere tid til at spille og synge sammen og deltage i flere koncertaktiviteter. Musikeleverne er sikret en rolle i årets teaterkoncert, hvad enten man ønsker at synge eller spille et instrument. Vi har endvidere indledt et samarbejde med Metropol om sangskrivning, så vi kan tilbyde et længere forløb med nogle dygtige og mere kendte musikere/sangskrivere. Vi giver også vores musikelever mulighed for at få soloundervisning i sang eller klaver. Solosangundervisningen forestås af Metropols konservatorieuddannede sanglærere. Er du derfor en elev, hvor efterskole/højskole segmentet tiltaler dig, er musiklinjen på Frederiksberg Gymnasium det rette valg for dig. Vi giver plads til alle og ekstra plads til dig, der gerne vil udvikle sig musikalsk.

Emner og projekter

Musik er delt i to grene -en praktisk og en teoretisk.
I den praktiske del, arbejdes der primært med sang og sammenspil. Der startes på C-niveau med en indlæring og træning af grundlæggende færdigheder vokalt og instrumentalt. Disse grundlæggende færdigheder udbygges på A- og B-niveau og der bruges mere tid på solosang og i

Teorien omhandler på C-niveau musikkundskab, musikforståelse og elementær nodelære. Hvor man på C-niveau behandler mange forskellige musikstilarter, arbejder man på A- og B-niveau i dybden med færre emner. Teorien udbygges i takt med dette. På A-niveau er der desuden en skriftlig disciplin, hvor der arbejdes med et poprock arrangement, et jazzarrangement eller en vokalsats.

Vi opfører hvert år en teaterkoncert. Man kan desuden deltage i skolens kor og band, og låne øvelokale til eget band. Vi afholder også flere musikalske arrangementer i løbet af året, hvor man kan komme at spille og synge i en hyggelig og rummelig atmosfære.

Samarbejde med andre fag

Musik har en særlig evne til at indgå i samarbejde med andre fag. Alt fra fysik/matematik(svingingslære, gyldne snit, fraktaler), samfundsvidenskabelige fag(musiksociologi, kulturhistorie) over sprogfag til idræt(stomp, bevægelse og dans) og de andre kreative fag(filmmusik, lydbilleder, musikdramatik).

Opgaver

I 3.g skrives der et studieretningsprojekt. Her vil musik indgå, hvis man har valgt musik/engelsk/drama studieretningen. På B- og C(stx)-niveau laver man et musikprojekt med både teoretisk og praktisk indhold. Her skal forelægge en skriftlig dokumentation for projektets indhold, der danner grundlag for et eksamensspørgsmål.

Faktaboks: Eksamen og evaluering

Eksamen i musik er to-delt på alle niveauer. Den ene del består af musikteori/musikhistorie og den anden del består af sammenspil og solofremførsel(vokalt eller valgfrit instrument)

 

Læs mere om musik

Klik på sidste ord i denne linie, så åbner et nyt link til musik på EMU
Klik på sidste ord i denne linie, så åbner et nyt link til læreplanen.

Undervisere

Søren Hein Christiansen

MatematikMusik