Fastholdelsesstrategi


Fastholdelsespolitik på FG

Der indgår flere elementer i vores forøg på at støtte eleverne i at gennemføre deres ungdomsuddannelse. Der kan være valide årsager til at en elever ønsker at skifte ungdomsuddannelse eller skole, og der hjælper vi så godt vi kan.

Et vigtig element i fastholdelsespolitikken er at skabe trygge rammer, så elever, der selv oplever at være i problemer, uden frygt tør henvende sig til lærere, til kontoret, til rektor eller til studievejledere.

Vurderer vi, at det er mest formålstjenligt, at eleven fortsætter og fuldfører STX på FG har vi nedenstående aktører til at hjælpe eleven:

  • Skolens kontor har åbent hver dag fra 8 til 15 – her henvender rigtig mange elever sig dagligt om stort og småt.
  • Skolen har tre studievejledere, der hver er i kontakt med en tredjedel af skolens elever med fast kontortid fire dage om ugen fra 10 til 14.
  • I hver klasse er der en eller to teamlærere, der nøje følger elevernes trivsel og faglige adfærd. Teamlærerne har regelmæssige samtaler med eleverne for at sikre, at eleverne får det bedst mulige faglige udbytte af indsatsen.
  • I starten af 1.g får eleverne en statussamtale med teamlærerne for at vi i tide kan opfange signaler om mistrivsel eller manglende engagement.
  • De enkelte lærere er i forbindelse med faglige evalueringer i regelmæssig samtale med eleverne om deres standpunkt på to-mands hånd.
  • De enkelte lærere har et særligt alarm system i vores studieadministrative system, så man kan alarmere kontoret, hvis en elevs fremmøde eller afleveringer giver anledning til bekymring.
  • To gange årligt afholdes lærerforsamlingsmøder, hvor bl.a. frafaldstruede elever er på dagsordenen for de enkelte klasser.
  • 8-9 gange årligt gennemgås alle elever på hele skolen for at se om der er forsømmelser af afleveringer eller fremmøde. Det resulterer i samtaler med godt 15 % af årgangen 8 gange om året, alle holdt af rektor.
  • Vi har et godt samarbejde med forskellige myndigheder mv, bl.a. sundhedsvæsnet, socialvæsnet SU, ”Ud i Livet” (specielt for elever med en diagnose i autismespektret etc.)
  • Endelig har skolen en fast tilknyttet psykolog, som kontoret, rektor og vejlederne kan visitere til. Psykologen har årligt ca. 150 elever til samtaler – nogle kun en gang, nogle i forløb, der kan ende med henvisning til relevant behandling.