Digital dannelse


Digital dannelse er en forudsætning for at kunne reflektere over egen og andres ageren i (den digitale) verden, samt at kunne forholde sig kritisk til digital teknologi i de forskellige fælleskaber, som vi indgår i. Digital dannelse er en del af den almene dannelse.

Digital dannelse har både en praktisk og en refleksiv dimension.

På det praktiske plan er det vigtigt at kunne anvende digitale værktøjer på en hensigtsmæssig måde.

På det refleksive plan skal vi kunne forholde os kritisk til informationssøgning og kende forskel på plagiat og inspiration, samt have en forståelse for de processer, der sættes i gang, når produktioner offentliggøres på nettet. Vi skal kunne overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer. Vi skal ligeledes være bevidste om, at vi har en digital identitet, hvad end vi ønsker det eller ej. Denne identitet og de digitale spor, der sættes, vil følge os gennem hele livet.

Vi har alle et medansvar for at skabe et trygt digitalt fællesskab, både i det nære gruppearbejde og i et globalt perspektiv.

Digital dannelse på Frederiksberg Gymnasium består blandt andet af nogle digitale kompetencer. Disse kan ses nedenfor:

 • at kunne læse og tage noter på en hensigtsmæssig måde på skærm
 • at kunne anvende hensigtsmæssige faglige programmer og værktøjer
 • at kunne regulere egen brug af it i undervisningen
 • at kunne søge information på nettet på en kritisk og kvalificeret måde
 • at forstå forskellen mellem inspiration eller hjælp og så plagiat
 • at kunne færdes i de sociale medier på en reflekteret måde
 • at kunne etablere, vedligeholde, udvikle og beskytte en digital identitet
 • at kunne deltage i debatter og videndeling på nettet
 • at have mod, lyst og evne til selv at sætte sig ind i nye digitale værktøjer
 • at kunne fremstille produkter til bestemte målgrupper på nettet
 • at kunne overveje egne og andres intentioner, handlinger og udtryksformer