Almen sprogforståelse


Grundforløbet

Almen sprogforståelse (AP) er et forløb i grundforløbet, hvor alle sprogfagene samt latin bidrager. Formålet med forløbet er at give dig en grundlæggende forståelse af sprogs opbygning og metoder til at analysere ord, sætninger og hele tekster sprogligt. AP peger frem mod de sprogfag, du skal arbejde med i resten af gymnasietiden.

Emner og projekter

I AP arbejder du især med grammatik, sociolingvistik og sproghistorie. Det betyder, at du både skal analysere sætninger og undersøge, hvor sprog og sproglige vendinger stammer fra. Du bliver også introduceret til de latinske betegnelser for sætningsled og ordklasser som grundlag for det videre arbejde i sprogfagene. AP giver dig grundlæggende færdigheder til at tage hul på et helt nyt niveau af sprogundervisning.

Læs mere om almen sprogforståelse

Link til Almen sprogforståelse på EMU

Link til nuværende læreplan.