Prøver og eksamen


Krav til studentereksamen

Der er mange detaljer og krav til en studentereksamen. De krav, der angår prøver og eksamen, er kortfattet beskrevet her. Du er meget velkommen til at får mere information på skolens kontor.  De gældende regler er:

  • Man skal i alt tage 10 eksaminer
  • Det er et krav, at man tager mindst tre mundtlige og mindst tre skriftlige eksaminer.
  • I A-niveaufag med både mundtlig og skriftlig eksamen skal man op enten mundtligt, skriftligt eller begge dele.
  • Skriftlig dansk er en obligatorisk eksamen.
  • Man skal tage mindst to eksamener i løbet af 1.g og 2.g.
  • Alle skal i 3.g skrive et studieretningsprojekt (SRP) og forsvare det til en mundtlig eksamen.

Det er Undervisningsministeriet, som bestemmer, hvilke eksaminer den enkelte elev skal tage. Det er Frederiksberg Gymnasium, som bestemmer, hvilke årsprøver den enkelte elev skal tage.

Information om regler og procedurer for afholdelse af prøver og eksamen er at finde på skolens administrative intranet, Lectio.

fg-miljoe-56