Retorik


C-niveau

Retorik er et fag, der handler om kommunikation – både din egen og andres! Du vil i retorik komme til at beskæftige dig med tre aspekter af formidling – mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation og retorisk analyse. I de første to træner du ved hjælp af kreative opgaver i timerne selv at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt, mens arbejdet med det sidste aspekt lærer dig at analysere andres formidling. Det vil sige, at faget både arbejder inden for et praktisk felt med øvelser og et teoretisk felt med analyse.

Emner og projekter

I retorik arbejder du med taler, debatindlæg, TED-talks, holdningskampagner, politisk spin, reklamer, hjemmesider, blogs, anmeldelser, faglig formidling, youtube-klip og meget mere. Alle ytringer, både i skrift og på tale, kan nemlig analyseres retorisk, og på holdet finder vi sammen ud af, hvad vi finder interessant og aktuelt. I retorik lærer du altså at læse og forstå teoretiske tekster skrevet af både klassiske og moderne retorikere. Du lærer at bruge denne teori som nøgle til at forstå andres kommunikation – for eksempel når du ser TV, læser avis eller skal stemme til dit første valg. Endelig lærer du at kommunikere hensigtsmæssigt selv – både når du skriver opgaver, går til eksamen, laver mundtlige oplæg i klassen, skal holde tale for farmor, overbevise dine forældre eller vinde forskerspireprisen.

Læs mere om retorik

Klik på sidste ord i denne linie, så åbnes et nyt link til retorik på EMU
Klik på sidste ord i denne linie, så åbnes et nyt link til retoriks læreplanen

Undervisere