Fejludsendelse


Ved en fejl blev der den 26. juli udsendt en Velkomstmail til værger til ansøgere til 1.g, der har haft FG som 1. prioritet, men som har fået plads på et andet uddannelsessted. Vi beklager fejlen og den forvirring den har skabt. Hvis du har søgt FG og har modtaget et Velkomstbrev og en Velkomstfolder i din E-Boks er du optaget på FG.

Er du i tvivl om noget, så kontakt Karen Fenger på mail kif@frederiksberggymnasium.dk eller telefon 38 32 10 13