Kom på besøgsdag


Vores besøgsdage “elev for en dag” er som udgangspunkt for elever med bopæl i Frederiksberg Kommune eller elever, som opfylder vores profilkriterier. Evt. ledige besøgspladser fordeles ud fra sandsynlighed for evt. optagelse ud fra afstandskriteriet (afstanden fra bopælsadressen til Frederiksberg Gymnasium jf. Google Maps).

I skoleåret 2019-20 ligger besøgsdagene i ugerne 3, 4 og 5 2020.

Ledige besøgsdage i 2020 er:

Uge 3: Ingen ledige dage!

Uge 4: Ingen ledige dage!

Uge 5: Ingen ledige dage!

Anmodningen om en besøgsdag sendes til uddannelsesleder Bjarne Stehmann på mailen: BS@FrederiksbergGymnasium.dk med angivelse af følgende:

  1. Navn, 2. Adresse, 3. Grundskole/Efterskole, 4. Faglig orientering: Sproglig, naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig , 5. Evt. fagønsker (som vi forsøger at opfylde ud fra vores skema den pågældende dag

 

Se alle nyheder