Engagement og Talent


I forlængelse af skolens profil ønsker vi på Frederiksberg Gymnasium at understøtte den enkelte elevs udvikling som kompetent medborger. Heri ligger bl.a., at den enkelte elev skal støttes og udfordres uanset eget niveau og ligeledes at den enkelte elevs blik for det fælles styrkes.

På Frederiksberg Gymnasium arbejder vi med en bred definition af talent med særligt fokus på den enkelte elevs engagement. Talent opfatter vi som evnen til at udvikle sig mere end andre med samme indsats samt at have viljen til at bruge sine evner til gavn for andre. Talentprogrammerne er altså for elever, der vil engagere sig og give den en ekstra skalle.

Talentudviklingen foregår både i og udenfor almindelig undervisning. Talenttilbuddene udenfor skoletid tilrettelægges så der er en bred vifte af faglige emner som eleverne kan fordybe sig i og i alle talenttilbuddene er der indtænkt et socialt netværk eleverne imellem.

Nedenfor en oversigt over de igangværende talentprojekter:

Talentforløb på skolen

Faglige konkurrencer og olympiader:

Biologiolympiade

Fysikolympiade

Italiensk sprogcamp

Kemiolympiade

Matematikkonkurrencen Georg Mohr

Essaykonkurrencer i dansk

Filosofiolympiade

Konkurrencer udenfor fagene:

Filmgalla

Forfatterskole

FG-Bloggen

Kor

Udvalgsarbejde på FG

Kommunikation og design på FG

Teaterkoncerten

Operation Dagsværk

Skrive Cup for 2g

Talentforløb udenfor skolen

Akademiet for Samfundsengagerede Unge (ASU)

Forskerspirer

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)

De unges akademi

Drughunterdysten

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening

Unge forskere – senior