Hvornår får jeg svar på min ansøgning?


Hvornår får jeg svar på min ansøgning?

Kære ansøger,

Du er nok spændt på snart at høre om hvordan det går med din ansøgning og her nedenfor kan du se de vigtige datoer:

Ansøgere, der har søgt Frederiksberg Gymnasium som 1. prioritet vil modtage en kvitteringsskrivelse i e-boks den 19. marts 2021.

Når fordelingsudvalget i RegionH har fordelt ansøgerne til gymnasierne, vil Frederiksberg Gymnasium sende breve ud til de elever, som vi kan reservere foreløbige pladser til.

Ansøgere, som Frederiksberg Gymnasium evt. ikke kan reservere foreløbige pladser til, vil modtage reservationsbrev fra den skole, der har reserveret plads til dem. Reservationsbreve  sendes i e-boks den 29. april 2021.

Hvis en ansøger ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget, vil han/hun blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale.  Indkaldelse sker via e-boks.

Sidst i juni sender vi velkomstbrev og velkomstfolder til alle nye 1.g elever. Hold øje med din e-boks.

Alle nye 1.g elever og forældre til velkomstmøde mandag en 9. august 2021. Her møder I jeres nye klasse, jeres tutorelever og teamlærere. Vi glæder os meget til at se jer!