Hvis jeg ikke har fået reserveret plads på FG


Kære ansøger,

Ansøgerne har senest 8/5 2024 modtaget reservationsbrev fra den skole, der har reserveret plads til dem.

Hvis du ikke får brev fra os, har du fået reserveret plads på en anden skole.

Fra den 9. maj kan du logge på https://www.optagelse.dk/ og se, hvilken transporttid og folkeregisteradresse, der er lagt til grund for fordelingen til Frederiksberg Gymnasium.

Vi har fået flere profilansøgere, end vi må optage og nogen har derfor ikke fået reserveret plads hos os. Udvælgelsen er foretaget på basis af ansøgningens profilopfyldelse og ansøgeres transporttid.

Elevfordelingen er foretaget af regionen.

Hvis du ønsker at spørge om noget angående fordelingen, så skal du kontakte Region Hovedstaden – brug dette link her.