1.g forældremøde


Foto af hele personalet der vinker velkommen august 2020

1.g forældremødet med information om valg af studieretning blev afholdt virtuelt. Havde du ikke mulighed for at deltage, kan du orientere dig i rektors powerpoint. Klik på følgende link: Forældremøde 2020  

 

Se alle nyheder