Værdier og visioner


Hvad er Frederiksberg Gymnasium?

Frederiksberg Gymnasium er et moderne gymnasium med en central placering i Frederiksbergs nye bymidte, og vi ser hele lokalområdet som vores opland.
Vi arbejder i en moderne arkitektur, der med smukke, lyse rum skaber rammer for undervisningsmæssig kvalitet og mange forskellige former for socialt samvær.
Vi har som mål – gennem en konsekvent insisteren på faglige krav og gennem varierede undervisningsmetoder og arbejdsformer – at give vores elever en bred almendannelse og den bedst mulige studieparathed.

Værdigrundlag

Vi arbejder på, at eleverne gennemfører uddannelsen på normeret tid med de bedst mulige resultater – uanset deres individuelle forudsætninger.

 • Det er vores ambition at give alle vore elever et markant fagligt og menneskeligt løft igennem deres tre gymnasieår. Vi har som mål at være en institution, der fremmer social mobilitet.
 • Vi gør en særlig indsats for de dygtigste elever og tilbyder derfor en række talentplejeprogrammer under mottoet ‘Det er ok at være go’ på FG’
 • Undersøgelser viser, at vores elever har en stor lyst til at videreuddanne sig efter studentereksamen – hele 75 % optages på en længerevarende uddannelse. Det ser vi som et resultat af, at vi stiller høje krav til fagligheden og arbejder bevidst med den enkeltes vej fra elev til studerende.
 • Vi vil være et gymnasium, som inddrager det omkringliggende samfund blandt andet gennem et samarbejde med de lokale professionshøjskoler og universiteter og – i form af både besøg og efteruddannelse af vore lærere, brobygning og besøg med konkret udnyttelse af f.eks. laboratoriefaciliteter, besøg i Folketinget og fællestimer med politikere.
 • Vi fører en konsekvent antimobningspolitik, der omfatter både elever og medarbejdere
 • Vi gennemfører jævnlige trivselsmålinger blandt vore elever og medarbejdere, og følger op med konkrete initiativer

Vi forventer af vores medarbejdere

 • at den enkelte lærer har et højt fagligt og pædagogisk niveau
 • at lærerne i den daglige undervisning udviser et fagligt engagement, der appellerer til elevernes nysgerrighed og lyst til at lære
 • at lærerne har samarbejdsevner i forhold til kolleger og det administrative og tekniske personale – herunder en evne og lyst til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde, hvor vidensdeling indgår
 • at den enkelte medarbejder er initiativrig i det interne samarbejde og ser muligheder i at udnytte samspillet med det omkringliggende samfund

Vi tilbyder vores medarbejdere

 • en personalepolitik, der fremmer et sundt arbejdsmiljø, skaber tryghed og forebygger stress
 • en uformel og respektfuld omgangstone, der giver plads til såvel den akademiske som den muntre og uhøjtidelige dialog
 • gode rammer for efteruddannelse, så den enkelte lærer kan udvikle sig optimalt, fagligt og pædagogisk
 • sociale og faglige arrangementer, der styrker det kollegiale fællesskab