Skoleblad


På Frederiksberg Gymnasium har vi vores eget, elevproducerede skoleblad: FG BLADET. Her kan du læse elevernes vinkel på livet på skolen, især den del der udfolder sig til fester, på studieture og i frikvartererne. Bladet er skrevet og redigeret af et elevudvalg, der hvert år rekrutterer nye, skarpe journalisttalenter til opgaven. Har du mod på at skrive en særlig vinkel på studieturen, en reportage fra temafesten eller præsentere den nye elevrådsformand, så er FG BLADET et udvalg for dig!

fg-retorik-1

Meld dig til skolebladet og udlev din indre journalist.

Følg FG BLADET på Facebook!