Finansiel dannelse


Bundfradrag? Annuitetslån? Stående lån? Serielån? Hvad betyder ordene og hvordan skal jeg egentlig forstå min lønseddel? FG samarbejder med Ugrow om at ruste alle vores elever til at kunne få styr på privatøkonomien. Således underviser Ugrow alle 3.g klasser, giver dem en basal finansiel dannelse, så de bliver i stand til at tage privatøkonomiske beslutninger på et kvalificeret og ikke-kommercielt grundlag. Klik på linket i sidste ord i denne linie, så åbnes et nyt link om Ugrow her.