“Elev for en dag” på FG


Vores besøgsdage “elev for en dag” er som udgangspunkt for elever med bopæl i Frederiksberg Kommune eller elever, som opfylder vores profilkriterier. Øvrige besøgsanmodninger vurderes ud fra sandsynlighed for evt. optagelse ud fra afstandskriteriet (afstanden fra bopælsadressen til Frederiksberg Gymnasium jf. Google Maps)

Uge 3: Mandag den 13.01, Tirsdag den 14.01, Onsdag den 15.01 og Torsdag den 16.01

Uge 4: Tirsdag den 21.01, Onsdag den 22.01 og Torsdag den 23.01

Uge 5: Tirsdag den 28.01, Onsdag den 29.01 og Torsdag den 30.01

Anmodningen om en besøgsdag sendes til uddannelsesleder Bjarne Stehmann på mailen: BS@FrederiksbergGymnasium.dk med angivelse af følgende:

  1. Navn, 2. Adresse, 3. Grundskole/Efterskole, 4. Faglig orientering: Sproglig, naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig, 5. Evt. fagønsker (som vi forsøger at opfylde ud fra vores skema den pågældende dag
Se alle nyheder