Rejser og ekskursioner


I løbet af din gymnasietid får du mulighed for at deltage i endags- og/eller flerdagsekskursioner.

I 2.g kommer din studieretningsklasse på en studierejse til udlandet af op til 5 skoledages varighed. Studierejserne går oftest til europæiske destinationer og er knyttet til den aktuelle undervisning i dine studieretningsfag. Rejsen indebærer typisk besøg på skoler, institutioner, universiteter, virksomheder, muséer. 2.g-studierejserne finder sted i forårssemestret.

I 3.g kan sprogvalghold få mulighed for en weekendekskursion til de sprogområder, hvor sproget tales.

studietur1

studietur

Fra 2.b’s studietur til London, 2015.