Studiehåndbog


På FG får du en studiehåndbog. Her kan du læse om vores  pædagogiske grundholdning, nemlig den, at man tager en eksamen, man får den ikke. Du har i studiehåndbogen en række konkrete redskaber til at lære, hvad det vil sige at “studere” på gymnasiet. Den er et super godt værktøj gennem alle tre gymnasieår, fordi den er fuld af hjælp, vejledninger og køreplaner.

For 1.g og 2.g elever 2016-2017: Se studiehåndbog 1. og 2.g maj 2016

For 3.g elever 2016-2017: Se  studiehåndbogen for 3.g 2016-2017

fg-milja%c2%b8-2 Rundt om bordet