Skoleårets start 2017


Administrationen åbner efter ferien torsdag den 10. august

Nye elever til 2.g og 3.g møder til formøde tirsdag den 15. august kl. 11.00

1.g elever møder i aulaen onsdag den 16.august kl. 9.00

2.g og 3.g elever møder i aulaen onsdag den 16. august kl. 10.00