Design


C-niveau

Faget design handler om problemløsning, formgivning og kommunikation. Designundervisningen er bygget op omkring en række praktisk/teoretiske projekter, hvor der løses konkrete designopgaver. Her lærer du den praktiske gennemførelse af en designproces – fra research og skitsearbejde til kommunikationen af et endeligt løsningsforslag. Vi ser projektets emne i en historisk sammenhæng, og afprøver analysemetoder på emnet. Du opsummerer dit arbejde i en portfolio.

Opgaver og emner

Designundervisningen indeholder en række kursusforløb, hvor du opøver forskellige færdigheder, fx i at tegne eller analysere design. I faget indgår produktdesign, kommunikationsdesign og design af fysiske omgivelser, dvs. arkitektur og byplanlægning. Historisk ligger hovedvægten på design fra modernismen og frem til i dag, altså ca. det sidste hundrede års design. Skoleåret igennem sker der en løbende evaluering – især gennem diskussionen i forskellige faser i det praktiske arbejde. Eksamen er mundtlig. I god tid før eksamen  aftaler du og din lærer, hvad der skal være dit eksamensemne. Ud fra emnet formulerer din lærer en opgave til dig. Ved den mundtlige eksamen besvarer du opgaven ved at vise og kommentere eksempler på dit eget og på professionelt design.

Læs mere om design

Link til designfaget på  EMU

 

 

Undervisere

sw

Sten Wæver

BilledkunstDanskDesign