Bestyrelse


Frederiksberg Gymnasium er en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består, udover rektor og repræsentanter for lærere og elever, af medlemmer med tilknytning til Frederiksberg eller fra undervisningsverdenen.
Reglerne for bestyrelsens arbejde og kompetence er fastlagt i forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsesformand: Lars Pallesen
Skoleinspektør: Niels Christophersen
Kommunalrepræsentant: Christine Dal Jensen
Sceneinstruktør: Rune Grue
Lærernes tillidsrepræsentant: Torsten Tranum
Forkvinde for Pædagogisk Råd: Heidi Larsen
Elevrådsrepræsentant: Jasmin Gade
Elevsuppleant: Martin Sinding

Referater fra skolebestyrelsesmøderne:

Referat 13-marts-2014

Referat 21-maj-2014

Referat 16-marts-2015

Referat 02-september-2015

Referat 02-december-2015

Referat 3-februar-2016

Referat 30-marts-2016

Referat 31-maj-2016

Referat 07-september-2016

Referat 06-december-2016

Referat 30-marts-2017

Referat 31-maj-2017

Referat 9- september-2017

FGs vedtægter

ResultatlønFG2015-16